«

»

Čvn 10

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové o.s. Tandem Brno,

touto cestou bych vás chtěl všechny pozvat na valnou hromadu občanského sdružení, která se uskuteční dne 15. června od 18:00 na Musilce, Musilova 2A, 614 00 Brno – Husovice. Popis cesty naleznete na konci této pozvánky. Pokud budete potřebovat doprovod ze zastávky Vozovna Husovice, napište prosím na e-mail: info@tandembrno.org nejpozději jeden den před konáním valné hromady, tedy 14. června.
Program bude následující:

1. Přivítání členů a zjištění, jestli jsme usnášeníschopní.
2. Přečtení a schválení výroční zprávy.
3. Schválení nových stanov v souvislosti s transformací občanského sdružení na spolek.
4. Volba nové rady a revizní komise.
5. Diskuse.
6. Ukončení a závěr valné hromady.

Během valné hromady bude možné platit v hotovosti členské příspěvky naší pokladní nebo je můžete zasílat na účet: 184999006/0300.
Všichni jste srdečně zváni. Doufám, že účast bude hojná, neboť je to valná hromada volební a také je potřeba schválit nové stanovy.

S přátelským pozdravem

Pavel Michelfeit
Předseda o.s. Tandem Brno