Zvuková střelba

Naše soutěž ve střelbě

Jedná se o specifický druh střelby upravený pro potřeby osob se zrakovým postižením.
Ke střelbě se využívá elektronický trenažér, který běžně slouží zdravým střelcům při tréninku na ostrou střelbu. Tento trenažér je upraven tak, že umožňuje nevidomým provozovat plnohodnotný střelecký sport. Přesnost míření na terč se sleduje sluchem, nejvyšší tón signalizuje absolutní střed. Počítač po výstřelu zobrazí i vysloví hodnotu fiktivního zásahu a jeho umístění v terči.
Simulovanou střelbu lze provádět v jakékoli místnosti přiměřené velikosti. Vzdálenost cíle se simuluje pomocí počítače, reálné střelecké stanoviště je vzdáleno 3 metry od terče.

Naše sdružení vlastní jednu střeleckou soupravu a pravidelně pořádá střelecké večery.

Pravidla simulované zvuké střelby ke stažení (.doc)