«

»

Pro 22

Veselé Vánoce a úspěšný nový rok

Tandem Brno přeje Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.