«

»

Srp 27

Členská schůze

Vážení členové Tandem Brno z. s.,

tímto vás všechny zvu na členskou schůzi Tandemu Brno z. s..
Členská schůze se uskuteční dne 4.9.2019 od 17:30 v restauraci Okruh v Novém Lískovci na ulici Rybnická 75. Kdo nezná cestu, sejdeme se v 17:15 na zastávce Čtvrtě, Kde společně s Petrem půjdeme na místo konání členské schůze.

Program
1. Přivítání členů a zjištění zda jsme usnášení schopní.
2. Schválení zprávy kontrolní komise. Výroční zprávu jsme schvalovali
prostřednictvím e-mailu, proto se jí už zabývat nebudeme.
3. Volba členů výboru.
4.Volba členů kontrolní komise.
5. Diskuse, (možnost připomínek a dotazů k výroční zprávě, návrhy pro
další rozvoj spolku).
6. Závěr.

Během schůze je možné také platit členské příspěvky. Členský příspěvek je 100 Kč na rok.
Těším se na hojnou účast.

S přátelským pozdravem

Pavel Michelfeit
Předseda Tandem Brno z. s.