↑ Return to Ostatní sporty

Bruslení

Tandem Brno nabízí lidem s těžkým postižením zraku možnost chodit bruslit. Využíváme veřejná kluziště ve městě Brně. Jedná se vždy o individuální přístup, kdy se vytvoří dvojice jeden zrakově postižený a jeden doprovod. Podmínkou tedy je, aby doprovázející osoba zvládla dobře techniku bruslení. V případě, že zrakově postižený bruslí také dobře a má zbytky zraku, které mu umožňují orientaci v prostoru, mohou dva zrakově postižení bruslit s jedním doprovodem zároveň.

Bruslení lidí se zrakovým postižením má svá specifika. Někteří lidé si potřebují jen oprášit již dobře naučenou techniku bruslení. V tomto případě je doprovod využíván převážně na orientaci v prostoru, pomoc při nazouvání apod. Bruslí se ve dvojici, kdy vidící se se zrakově postiženým drží za dlaně a vidící je blíže ke středu kluziště. Je tak možné využít i opory z druhé strany, kterou zrakově postiženému může zajistit mantinel ohraničující ledovou plochu.

V případě, že je potřeba zrakově postiženého bruslení teprve naučit, úloha doprovodu je složitější. V první fázi je dobré si po nazutí bruslí vyzkoušet chůzi tzv. „na suchu“, přesněji na gumových chodnících okolo kluziště. Následně je možné vstoupit na led. První kroky vedou podél mantinelu, kterého se ZP přidržuje a na druhé ruce mu činí oporu opět doprovod. Zpočátku jde o zvládnutí udržení rovnováhy na kluzkém podkladě, hledání těžiště ap. Následuje postupné nacvičování jízdy na bruslích . Zde je dobré využít běžné metodiky nácviku s neustálým slovním komentováním, vše opět probíhá v blízkosti okraje u mantinelu.

Oba bruslaři, jak zrakově postižený tak doprovod, by měli mít reflexní vesty, které upozorní okolí a zvýší se tím jejich bezpečnost. Dále je dobré mít pevné rukavice, které jsou ochranou nejen před mrazem, ale i před případným říznutím nožem brusle.

Vedoucí sekce

Mirka Dančáková, dancakova@tandembrno.org

Fotogalerie