↑ Return to Ostatní sporty

Lyžování

V zimním období nabízíme zrakově postiženým sportovcům týdenní lyžařské pobyty, kde si mohou užít jak běžecké, tak i sjezdové lyžování. Lyžování přináší zrakově postiženým sportovcům nejen možnost rozvíjet vlastní fyzickou kondici, ale zároveň jim umožňuje vyzkoušet si specifický pohyb na lyžích, zdokonalovat se v dovednostech tolik potřebných při prostorové orientaci, a v neposlední řadě přispívá k integraci zrakově postižených.

Při běžeckém i sjezdovém lyžování zrakově postiženého sportovce doprovází tzv. trasér. Je to vidící člověk, který naviguje lyžaře v běžecké stopě nebo na sjezdovce. Navigace se zpravidla provádí slovním komentářem, na kterém se trasér s lyžařem předem dohodnou. Na našich lyžařských pobytech využíváme zkušené traséry především z řad členů našeho občanského sdružení.

Fotogalerie