↑ Return to Ostatní sporty

Rekreační jezdectví

Rekreační jezdectví

Rekreační jezdectví v Tandemu Brno je už tradiční, byť ne pravidelnou, aktivitou. Tato činnost nabízí krásné spojení tělesné aktivity se zážitky při kontaktu s ušlechtilým zvířetem, kterým bezpochyby kůň je. Projíždky na koni volnou přírodou tak dávají lidem se zrakovým postižením možnost zažít si něco krásného, uvolňujícího a zároveň rehabilitačního.

Vždy je potřeba, aby měl nevidomý dostatek času na přípravu k jízdě, aby se s koníkem trochu seznámil, měl vhodný oděv a obuv. Průvodce – chovatel by měl být připraven na to, že jezdec je těžce zrakově postižený. Dále nesmí chybět asistent zrakově postiženého, který je nápomocen při nasedání a sesedání z koně a další orientaci po prostoru stájí.

Fotogalerie