Půjčovna pomůcek

Chcete si vyzkoušet jízdu na tandemu předtím, než si jej pořídíte? Potřebujete si jednorázově půjčit sportovní vybavení a nechce se Vám investovat mnohdy nemalou částku na jeho pořízení? Pak jste na správném místě 😉

Při zapůjčení sportovního vybavení na akce pořádané o. s. Tandem Brno se půjčovné neplatí, vybírá se ale záloha, které se vrací při řádném navrácení zapůjčeného sportovního vybavení. Při zapůjčení věcí na akci pořádanou o. s. Tandem Brno je smlouva sepsána s vedoucím sekce.

Ke každé zápůjčce je sepsána smlouva, ve které je ošetřeno následující:

  • doba vypůjčení
  • pravidla používání zapůjčeného sportovního vybavení
  • zůstatková cena, kterou se půjčující zavazuje uhradit v případě zničení či ztráty sportovního náčiní
  • navrácení sportovního náčiní ve stavu, v jakém je půjčující převzal (v případě poškození během výpůjční doby hradí opravy na vlastní náklady půjčující)

Ceník půjčovného sportovního vybavení

vybavení záloha cena pro nečlena cena pro člena
raft+pádla+vesty 1000 Kč 250 Kč/den 125 Kč/den
stan 500 Kč 50 Kč/den 25 Kč/den
tandem 400 Kč 50 Kč/den 20 Kč/den; 10 Kč od 4. dne dál
lyžařská vesta 100 Kč oproti záloze oproti záloze

Pokud máte zájem si některé sportovní vybavení půjčit, kontaktujte Pavla Michelfeita.